Saturday, April 30, 2011

Bayi pertama islam
Bayi pertama lahir dalam Islam sebelum peristiwa hijrah adalah Abdullah bin Omar bin Al-khattab r.a.
 
~Bayi pertama lahir dalam kota Madinah daripada kalangan Muhajirin ialah Abdullah bin Az-Zubair r.a.
 
~Bayi pertama lahir dalam kota Madinah daripada kalangan Ansar ialah An-Nu`man bin Baysir r.a.
 
~Bayi pertama lahir di Habsyah (Ethopia) ialah Abdullah bin jaafar bin Abu Talib r.a.
 
~Orang pertama mengubahsuaikan masjid ialah Sayidina Othman bin Affan r.a.
 
~Orang pertama mengimamkan para anbiyaa serta memuji Ilahi kerana dapat berbuat demikian ialah baginda ~Rasulullah s.a.w.
 
~Orang pertama melihat anak bulan pada setiap bulan-bulan Islam ialah Abu Al-Hasan Ali bin Affan.
 
~Orang pertama mengasaskan ilmu tarikh Islam (sejarah) ialah Abdullah bin Rofi`.
 
~Orang yang pertama menyeru penyembahan berhala untuk orang Arab ialah `Amru bin Luhai Al-khaza`ie.
 
~Sahabat nabi yang dikebumikan di Bandar Himso (Syiria) selepas menetap di situ ialah khalid Al-Walid.
 
~Sahabat nabi yang dikebumikan di bawah jambatan Constantinople ialah Abu Ayub Al-Ansari.
 
~Satu-satunya wanita yang disebut di dalam Al-Quran ialah Sayidatina maryam (ibu nabi Isa).
 
~Orang pertama yang direjam mengikut hukum hudud di zaman baginda Rasulullah s.a.w ialah Ma`iz bin Malik.
 
~Orang pertama syahid dalam peperangan Uhud ialah Abdullah bin amru bin Haram.
 
~Wanita pertama yang syahid dalam peperangan Kepulauan Qubrus (Cyprus) ialah Ummu Haram binti Mulhan al-Ansariah.
 
~Orang pertama murtad dalam Islam ialah al-Aswad Al-Ansi.

No comments:

Related Posts Plugin for WordPress, Blogger...